توان بخشی

سامانه نوبت دهی مرکز جامع توانبخشی ایران

سامانه ثبت نام و نوبت دهی مرکز جامع توانبخشی ایران جهت سهولت مراجع بیماران و بستگان آنها می باشد.

این سامانه به سفارش این مرکز توسط تیم نرم افزاری سعادتی طراحی و پیاده سازی شده است. همچنین نرم افزار ویندوزی این مرکز نیز توسط تیم فنی ما تهیه شده است. این نرم افزار شامل ثبت اطلاعات بیماران و درمانگران و جلسات درمانی و کلیه امور مالی این مرکز و همچنین کنترل و مدیرت سامانه نوبت دهی به همراه سیستم ارسال پیامک می باشد.

این مرکز در تهران فعالیت داشته و این سامانه برای عموم در دسترس و قابل استفاده می باشد.

سامانه ارزیابی کودکان مرکز توانبخشی جامع ایران

سامانه پیش بینی راه رفتن کودکان فلج مغزی و تاخیر حرکتی مرکز جامع توانبخشی ایران جهت ارائه مشاوره آنلاین می باشد.

این سامانه یکی دیگر از نرم افزارهای سفارشی مرکز جامع توانبخشی ایران می باشد تیم نرم افزاری سعادتی طراحی و پیاده سازی شده است. این سامانه نمونه ای ساده از سامانه های پرسشنامه و ارزیابی آنلاین می باشد که توسط تیم نرم افزاری سعادتی قابل توسعه می باشد

این مرکز در تهران فعالیت داشته و این سامانه برای عموم در دسترس و قابل استفاده می باشد.

بستن

X
×