خرید

فروشگاه لوازم بهداشتی و آرایشی اکارن

وب سایت فروشگاهی لوازم بهداشتی و آرایشی که دارای نماد الکترونیکی و درگاه پرداخت الکترونیکی می باشد و از طریق فروش اینترنتی به ارائه محصولا متنوع می پردازد.

این وب سایت فروشگاهی به سفارش و نظارت شرکت فنی و مهندسی دانا رایانه توسط فناوری اطلاعات سعادتی طراحی و پیاده سازی شده است.

فروشگاه قالیکده

وب سایت فروشگاهی فرش و قالی که به ارائه محصولات متنوع از شرکت های گوناگون تولیدکننده در این حوزه می پردازد.

این وب سایت فروشگاهی به آقای حمید خندان تعلق دارد که به سفارش و نظارت شرکت فنی و مهندسی دانا رایانه توسط فناوری اطلاعات سعادتی طراحی و پیاده سازی شده است.

مرجع محصولات نرم افزاری فراهلس

وب سایت فراهلس به جمع آوری و ارائه محصولات نرم افزاری و اپلیکیشن های حوزه سلامت و پزشکی می پردازد.

این وب سایت به سفارش شرکت فرگستر سلامت و توسط شرکت فنی و مهندسی رایان پرداز تقطیران طراحی و پیاده سازی شده است. تیم فناوری اطلاعات سعادتی در پیاده سازی و اجرای پروژه با شرکت مجری همکاری داشته است.

بستن

X
×